top of page

PROCES ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

Chcesz zamieszkać w pięknej, słonecznej Hiszpanii i szukasz właśnie wymarzonego domu?
Szukasz miejsca, gdzie mógłbyś spokojnie i szczęśliwe żyć ? A może chcesz zainwestować w apartamenty na wynajem dla turystów i zyskać dodatkowe źródło dochodu?
Pomożemy Ci.
 
JAKU KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ W HISZPANII?
 Zachęcamy do wizyty poznawczej tzw. rekonesansowej w Hiszpanii. Będziemy Ci towarzyszyć na każdym etapie procedury ,od zorganizowania pobytu, poprzez szukanie , oglądanie nieruchomości, po podpisanie aktu notarialnego i załatwienie wszystkich formalności posprzedażowych. Podczas pobytu zorganizujemy i pomożemy Ci wybrać wymarzoną nieruchomość.
Procedura  zakupu składa się z 3 etapów: 
  • Wpłata kwoty rezerwacyjnej — zadatku (3 000 – 6 000 €) jako gwarancja Państwa intencji i jednoczesne potwierdzenie rezerwacji nieruchomości, która wliczana jest do ostatecznej ceny nieruchomości. Jest to jednocześnie potwierdzenie dla nas, iż faktycznie są Państwo zainteresowani zakupem oferowanej przez nas nieruchomości. 
  • Podpisanie umowy przedwstępnej, która jest gwarancją rezerwacji obiektu. Jest ona sporządzana w języku hiszpańskim i polskim. W umowie tej zostaje ustalony przybliżony termin podpisania aktu notarialnego.
  • Podpisanie aktu notarialnego u Notariusza i wpłata pozostałej kwoty. W Hiszpanii preferowane są czeki.
Sposób postępowania w chwili podpisywania aktu notarialnego nie różni się wiele od procedury polskiej.
Zapewniamy pomoc oraz obecność  tłumacza w momencie sporządzania aktu notarialnego.
                 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAKUPEM NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII

1. Przed zakupem nieruchomości, jeśli osoby nie są ani obywatelami ani rezydentami (przez rezydenta rozumie się  osobę, która przebywa w danym kraju ponad 183 dni w ciągu roku) muszą wystąpić o numer identyfikacyjny dla obcokrajowców
(N.I.E. - Numero de Identificación de Extranjero). Uzyskanie tego numeru jest konieczne do zakupu nieruchomości.

 Obywatele polscy mają możliwość wyrobienia takiego numeru bezpośrednio w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Warszawie, znajdującej się przy ul. Myśliwieckiej 4 00-459 w Warszawie. 
2.  Przed zakupem nieruchomości trzeba założyć konto w banku. My współpracujemy z jednym z największych hiszpańskich banków Sabadell.
3. Podpisanie umowy rezerwacyjnej.
4. Podpisanie umowy przedwstępnej (istnieje możliwość podpisania umowy online).
5. Podpisanie umowy właściwej, aktu notarialnego.


Wszystkie zarejestrowane nieruchomości posiadają w Hiszpanii wpisy do rejestrów (odpowiednik naszych ksiąg wieczystych).NOTA SIMPLE  to aktualny wyciąg z urzędu rejestrującego Ayuntamiento, czyli urząd miasta. Wszystkie nieruchomości znajdujące się w naszej ofercie są sprawdzane przez nas co do stanu własności nieruchomości, jak i statusu finansowego. ESCRITURA   to dokument notarialny stwierdzający własność. Notariusze bardzo skrupulatnie sprawdzają wszystkie dane i w przypadku nieścisłości lub wątpliwości nie podpisują aktu notarialnego aż do wyjaśnienia.


                                                                           
ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII –

                                                                                                             ZAKRES OBSŁUGI 

 

Zakres usług związanych z wyborem nieruchomości: 

1. Wyszukanie interesujących ofert nieruchomości uwzgledniających preferencje Państwa na hiszpańskich stronach interenetowych 

2. Potwierdzenie aktualności, wybranych propozycji.

3. Umówienie prezentacji nieruchomości z właścicielami lub agencjami nieruchomości ( współpracujemy ze wszystkimi)

4. Prezentacja wybranych nieruchomości , prowadzenie rozmów negocjacyjnych.

 

Zakres usług po wybraniu nieruchomości :

5. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości i pozyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów do podpisania umowy.

6. Przygotowanie umowy rezerwacyjnej , umowy przedwstępnej, przetłumaczenie umowy pisemnie lub ustnie na język polski 

7. Pomoc w załatwieniu Numeru Identyfikacji Obcokrajowców (N.I.E) niezbędnego do zakupu nieruchomości w Hiszpanii  w departamencie spraw obcokrajowców (Extranjería) na miejscu w Hiszpanii albo poprzez Ambasadę Hiszpanii w Polsce 

8. Towarzyszenie  przy otwieraniu konta bankowego w wybranym banku hiszpańskim.

9. Sprawdzenie niezbędnych do zakupu dokumentów, dostarczonych przez sprzedającego.

10. Umówienie spotkania u notariusza celem podpisania aktu notarialnego i towarzyszenie  w charakterze tłumacza, w trakcie podpisywania aktu notarialnego 

 

Zakres usług po zakupie:

11. Odebranie dokumentów od notariusza, opłacenie usługi notariusza (ze środków kupującego,( ok. 600€- 800€)

12. Przygotowanie dokumentów do urzędu podatkowego i opłacenie podatku za kupno

nieruchomości: (10% od wartości mieszkania, ze środków kupującego) 

13. Przygotowanie dokumentów do Rejestru Nieruchomości, uiszczenie opłaty rejestracyjnej za wpisanie nieruchomości do ksiąg wieczystych

(ze środków kupującego, ok. 300€)

14. Przepisanie mediów (elektryczności i wody) na nazwisko nowego właściciela

 

DODATKOWA USŁUGA, NA ŻYCZENIE:

Pomoc w wynajęciu mieszkania lub hotelu na czas wizyty w Hiszpanii.

Odbiór klienta z lotniska Alicante-Elche w dniu przylotu, przewóz na miejsce zakwaterowania, transport na lotnisko w dniu wylotu. 

Wynagrodzenie za obsługę 3% wartości nieruchomości, nie mniej niż 5 000 €.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

bottom of page