DORADZTWO

JAKU KUPIĆ NIERUCHOMOŚĆ W HISZPANII?
Umożliwiamy zobaczenie wybranej nieruchomości — zachęcamy do wizyty poznawczej tzw. rekonesansowej w Hiszpanii. Po wybraniu nieruchomości, procedura jej zakupu składa się z 3 etapów: 
  • Wpłata kwoty rezerwacyjnej — zadatku (3 000 – 6 000 €) jako gwarancja Państwa intencji i jednoczesne potwierdzenie rezerwacji nieruchomości, która wliczana do ostatecznej ceny nieruchomości. Jest to jednocześnie potwierdzenie dla nas, iż faktycznie są Państwo zainteresowani zakupem oferowanej przez nas nieruchomości. 
  • Podpisanie umowy przedwstępnej, która jest gwarancją rezerwacji obiektu. Jest ona sporządzana w języku hiszpańskim i polskim. W umowie tej zostaje ustalony przybliżony termin podpisania aktu notarialnego.
  • Podpisanie aktu notarialnego u Notariusza i wpłata pozostałej kwoty. W Hiszpanii preferowane są czeki.
Sposób postępowania w chwili podpisywania aktu notarialnego nie różni się wiele od procedury polskiej.
Zapewniamy pomoc, obecność adwokata oraz tłumacza w momencie sporządzania aktu notarialnego.
INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAKUPEM NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII
Wszystkie zarejestrowane nieruchomości posiadają w Hiszpanii wpisy do rejestrów (odpowiednik naszych ksiąg wieczystych).

NOTA SIMPLE  to aktualny wyciąg z urzędu rejestrującego Ayuntamiento, czyli urząd miasta. Wszystkie nieruchomości znajdujące się w naszej ofercie są sprawdzane przez nas co do stanu własności nieruchomości, jak i statusu finansowego.

ESCRITURA   to dokument notarialny stwierdzający własność. Notariusze bardzo skrupulatnie sprawdzają wszystkie dane i w przypadku nieścisłości lub wątpliwości nie podpisują aktu notarialnego aż do wyjaśnienia.

Przed zakupem nieruchomości, jeśli osoby nie są ani obywatelami ani rezydentami (przez rezydenta rozumie się  osobę, która przebywa w danym kraju ponad 183 dni w ciągu roku) muszą wystąpić o
numer identyfikacyjny dla obcokrajowców (N.I.E. - Numero de Identificación de Extranjero). Uzyskanie tego numeru jest konieczne do zakupu nieruchomości.
 
Obywatele polscy mają możliwość wyrobienia takiego numeru bezpośrednio w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Warszawie, znajdującej się przy ul. Myśliwiecka 4 00-459 w Warszawie.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?